Tabling of 2014 / 15 Budget Vote policy statements

Event date: 
2014-07-17 14:33 to 2014-07-22 14:33

The Minister of Environmental Affairs, Ms Edna Molewa and her Deputy, Ms Barbara Thompson, tabled the departmental 2014 / 15 Budget Vote policy statements at the National Assembly (NA), Parliament on 17 July 2014 and at the National Council of Provinces (NCOP), Parliament on 22 July 2014 respectively.

 

 

Minister Edna Molewa tables Environmental Affairs 2014/15 Budget Vote policy statement at National Council of Provinces (NCOP)

Today, we consider the budget, programmes and priorities of the Environmental Affairs vote for 2014/2015. This budget reflects the clear mandate given by South Africans to implement the ruling party’s policies. South Africa has developed a National Development Plan (or NDP) to address our need to develop our economy along an internationally competitive, job creating, sustainable, climate resilient and low carbon development path. 

read more...

 

 

 

Minister Edna Molewa tables Environmental Affairs 2014/2015 Budget Vote policy statement at National Assembly

Today, we consider the budget, programmed and priorities of the Environmental Affairs vote for 2014/2015. This budget reflects the clear mandate given by South Africans to implement the ruling party’s policies. As humanity continues to consume the earths’ resources at ever increasing and unsustainable rates, we are experiencing rapidly accelerating trends of environmental degradation and climate change globally.

read more...
 

 

 

Deputy Minister Barbara Thomson tables Department of Environmental Affairs 2014/2015 Budget Vote policy statement at National Assembly

Lolusuku lwanamuhla usuku lwethu singumnyango la sihlahla khona indlela esizohamba ngayo, ngamanye amazwi yiwona mkhombandlela wethu. Ukusebenza kwethu kuyabambandakanya o Hulumeni bezifundazwe kanye no Hulumeni basekhaya. Sinethemba ukuthi siyosebenzisana ngobuqotho ngoba phela inhloso yinye, “ukududula izwekazi lethu liye phambili”. Asisenakuphazamiseka ngoba abantu banga kithi, sibonile imiphumela yokhetho. Sebekusho konke bakwenza konke, the ANC stood up victorious.

read more...

 

 

 

2014 / 15 Budget Vote presentation media briefing

The Minister of Environmental Affairs, Ms Edna Molewa and her Deputy, Ms Barbara Thompson, briefed the media on the Department’s Budget Vote delivered in the National Assembly on Thursday 17 July 2014. Members of the media were invited to a briefing in which the Minister and Deputy Minister outlined the critical aspects of the speech and department’s programmes.

read more...